دهه فجر

امام در پاریس

امام در پاریس-2

اعلام خبر ورود امام خمینی (ره) به تهران

ورود امام خمینی (ره) به تهران

ورود امام خمینی (ره) به تهران

تظاهرات خیابانی

تظاهرات خیابانی

سخنرانی امام خمینی (ره) در بهشت زهرا